Mos op het dak zorgt voor overlast en kosten

Een goed dak is van groot belang, want het beschermt tegen regen, sneeuw, koude. Mits, en dit is de absolute voorwaarde, het dak optimaal kan functioneren. Zodra er mos of algen op het dak beginnen te groeien, kunnen er problemen ontstaan. Het is dan ook aan te bevelen het dak ieder jaar te (laten) inspecteren. Een goed moment trouwens om ook de afwatering schoon te maken.

Groene aanslag

Ziet u een groene aanslag op uw dak? Dan is het waarschijnlijk aan de tijd het dak te reinigen. Het dak laten ontmossen, zorgt er voor dat het mos verwijderd wordt. Waarom is dit zo belangrijk? Mos groeit overal waar vocht aanwezig is. Het hecht zich aan dakpannen waarin scheurtjes zitten en bij de eerste vrieskou zal het water dat het mos vasthoudt bevriezen en zo de scheur groter en dieper maken. Langzaam ontstaan vochtplekken, wordt het dak aangetast, de pannen en het hout poreus en ontstaat er schade. Dat kan zelfs tot wateroverlast voeren. Ontmossing zorgt er voor dat het dak weer bestand is tegen dergelijke aanvallen.

Hellende daken

Bij hellende daken geldt altijd dat het gevaarlijk is zich op het dak te begeven. Verder geldt dat, wilt u zelf het mos verwijderen, het alleen wegspuiten met een hogedrukreiniger niet voldoende is. Plus, heel belangrijk, dat wegschuren of schrapen helemaal uit den boze is, want dat verergert de aantasting van het dakpanglazuur, waardoor nieuwe aanslag sneller en beter kan hechten. Mos op dak betekent, in stappen,
* ontmossen dak
* dak schoonmaken
* wachten tot het droog is
* voorzien van een coating.
Deze coating zorgt er voor dat nieuw mos niet kan hechten, zodat het probleem zich de komende jaren niet voor kan of zal doen. Deze vorm van bescherming is extra belangrijk wanneer de kant van het dak in de schaduw ligt, want daar is het vaker en langer vochtig en daar voelt mos zich thuis.

Antimoslaag

Het dak laten ontmossen, betekent dat het dak al enige tijd meegaat. Voor nieuwbouw of bij het plaatsen van zonnepanelen, loont het om mos op dak te voorkomen. Onder zonnepanelen, die vaak naar het zuiden gericht worden om zoveel mogelijk zon te vangen, kan mos zich in de schaduw nestelen. Overigens geldt dit niet alleen voor het zuiden, want zonnepanelen richt men ook naar het westen en oosten. Doordat de zonnepanelen eventuele groene aanslag verbergen, kan die zijn gang gaan en het dak zwaar aantasten, zonder dat u dit ziet. Wanneer u het merkt, is het te laat en moet misschien wel een deel van het dak vernieuwd worden. Nog los van eventueel vocht dat in muren is gaan zitten. Overweeg daarom bij zowel nieuwbouw als bij het laten plaatsen van zonnepanelen het dak eerst te laten voorzien van een beschermende laag. Bij nieuwbouw of wanneer een deel van het dak vervangen moet worden, kunt u aan wortelwerende folie denken om toekomstige schade te voorkomen. Kort gezegd, voorkomen van ontmossing spaart u geld.

Voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Deze slogan is al van oudsher bekend. Maar we passen hem niet altijd en overal toe. Zo is het moment dat dakisolatie aangebracht wordt, tevens het ideale moment voor de ontmossing en om het dak te voorzien van wortelwerende folie en coating. Twee vliegen in een klap.
Plus, hoeveel tijd het dak laten ontmossen en om een laag coating aan te brengen, vergt en wat de prijs van een antimoslaag is. Dit geldt voor alle soorten daken, waarbij extra aandacht nodig is bij platte daken, omdat hier de kans op aanslag groter is. Vaak wordt die er vervolgens met de hogedrukreiniger af gespoten, echter zonder te beseffen dat dit alleen optische reiniging betekent. Ontmossen dak betekent veel meer dan reinigen, want de wortels blijven vaak deels zitten en de scheurtjes worden alleen groter, terwijl het oppervlak om opnieuw te gaan groeien groter geworden is. Ontmossen dak is dus veel meer dan schoonspuiten. Om te voorkomen dat nieuwe mos zich hier gaat vestigen, moeten scheuren gerepareerd worden en het dak voorzien worden van een antimoslaag.

Werkwijze

Hoe gebeurt het ontmossen dak?

  1. U neemt contact op met Homefresh.
  2. Wij komen het dak bekijken om te zien hoe de toestand is.
  3. Gaat u akkoord met de offerte, dan start het werk met het schoonspuiten van het dak en het repareren van eventuele kleinere schade.
    Nadat het dak gedroogd is, kan het werk beginnen om ontmossen dak te voorkomen. Welke werkwijze hier gebruikt wordt, hangt af van de dakbedekking. Pannen vragen om een andere behandeling dan bitumen. Ook speelt een rol in welke windrichting het dak ligt. Zo zal het noorden sneeuw langer vasthouden dan het zuiden en kan regen vanaf de oosten of westen misschien wel vaker slagregen zijn. Dit bepaalt mede waar en hoe eventuele mos zich kan hechten en overleven.
  4. Hierna wordt de antimoslaag aangebracht. Deze coating zorgt er voor dat het dak uitstekend beschermd wordt tegen nieuwe aanslag.
  5. Het is mogelijk dat tussen stap 3 en 4 een extra stap gezet moet worden bij het mos verwijderen. Het dak wordt dan met een speciale antimoslaag reiniger schoongemaakt.

Zelf doen?

Er zijn een aantal redenen om de ontmossing uit handen te geven. Veiligheid speelt een belangrijke rol, maar ook het feit dat u bij het dak laten ontmossen de garantie van Homefresh krijgt dat het werk goed verricht is. Hebt u al mos op dak, vraag dan om een offerte, zodat u zicht krijgt op de prijs. Een tweede reden om het groendak door Homefresh aan te laten pakken heeft met de werkwijze te maken. Een grondige inspectie maakt deel uit van het dak laten ontmossen. Mos op dak kan voorkomen worden. Reinigen alleen is daarbij echt onvoldoende. Wat u bijvoorbeeld wel zelf al kunt doen, is de bladeren uit de afwatering verwijderen. Zeker wanneer de afwatering naar het noorden gericht is, zullen bladeren, naast het verstoppen van de afwatering, een ideale landingsplek zijn voor algen en mossen. Overigens kunt u de kostprijs van het schoonhouden van het afwatersysteem ook laten meenemen in een offerte voor de ontmossing.
Tot slot de misschien wel belangrijkste reden om ontmossen dak uit handen te geven. Mos verwijderen is moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Mos verwijderen zonder er vervolgens tegen op te treden, betekent dat het een paar weken later weer overal opduikt. Mos is een organisme dat leeft van zon en vocht. Zo ontstaat het groendak. Onze experts zien of dakpannen aangetast zijn en vervangen moeten worden. We zien ook of platte daken onderhoud nodig hebben en zullen u adviseren welke maatregelen nodig zijn. Direct of volgend jaar.

Kostprijs

Ontmossen dak kost tussen 10 en 15€ per m2. Het dak ontmossen en aanbrengen van een beschermlaag vanaf zo'n 30€ per m2. Is het huis ouder dan 10 jaar, dan kan mogelijk de kostprijs positief worden beïnvloed doordat u in een lager BTW-tarief valt. Let wel, dat is in de wet bepaald, dus niet onderhandelbaar. Feit is wel dat als dit geldt het ontmossen dak een stuk goedkoper wordt. Is het leed al geschied en hebt u al vocht in de muren? Dan is het raadzaam om het ontmossen dak samen te laten vallen met de aanpak van het vocht. Mos op dak voorkomen en schade repareren wordt dan één prijs.
Het reinigen van het dak en mos verwijderen, heeft nog een reden. Uw verzekering kijkt naar het onderhoud. Hebt u een groendak omdat u het dak niet hebt laten reinigen, dan zullen ze een deel of misschien wel alle ontstane schade niet willen vergoeden. Bij de prijs die het kost, zit dus ook inbegrepen dat u aan kunt tonen dat u onderhoud hebt laten plegen. Tel dit mee wanneer u naar de kostprijs vraagt of denkt dat het te veel kost. De prijs om het niet te laten doen, kan hoger uitvallen. Hier geldt dat de kostprijs voor de kost uit gaat, want een goed onderhouden dak isoleert prima, beschermt uw huis en, mocht het onverhoopt een keer misgaan, dan kunt u zonder problemen uw verzekering bellen om de schade te melden.